Μόνωση τοίχου με γυψοσανίδα

 Παρακάτω επισυνάπτω ένα σύνδεσμο σχετικό με την τεχνική μόνωσης ενός τοίχου με γυψοσανίδα: www.youtube.com/watch?v=bgp611QGvDI