Παύλος Δ. - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Real Estate

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 6934457693

e-mail : pavblo1d123@gmail.com

web site: dpavlitos.webnode.gr/

Google Blogger: nikopolis-spiti.blogspot.gr/