Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε.

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε.

 
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες :

 

Πηγή : www.dei.gr//Documents2/PROSLIPSIS%208%20M/ΥΗΣΣΦΙΚΙΑΣΣΟΧ22014.pdf