Διατίθενται Ακίνητα στη Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία 10:00 με 14:00 καθημερινά:

κιν.: 6934457693, παυλοσ

Αρχιτεκτονική Κάτοψη - Αποτύπωση

Αναλαμβάνουμε την εκ νέου Δημιουργία Κατόψεων Κτιρίων, Διαμερισμάτων ή Επαγγελματικών Χώρων, Αποτύπωση χώρων προς Νομιμοποίηση, ακόμη και έρευνα Εξεύρεσης χαμένων Κατόψεων για διάφορες χρήσεις (Συμβολαιογραφικές, για έκδοση Π.Ε.Α. ή απλή Εξεύρεση τους). Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.