Διατίθενται Ακίνητα στη Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία 10:00 με 14:00 καθημερινά:

κιν.: 6934457693, παυλοσ

Ζητήστε Προσφορά για Π.Ε.Α

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού σε ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 

Δικαιολογητικά για Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
   
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
   
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
   
 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
  (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
   
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
   
 6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
   
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
   
 8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
  • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
  • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
  • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
  • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
  • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
  • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
  • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Στοιχεία Ιδιοκτητών
  • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
 • Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
  • Δ.Ο.Υ.
  • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.